• Alectoris graeca - Rock Partridge
 • Calonectris diomedea - Cory's Shearwater
 • Emberiza melanocephala - Black-headed Bunting
 • Merops apiaster - Bee Eater
 • Phalacrocorax pygmaeus - Pygmy Cormorant
 • Plegadis falcinellus - Glossy Ibis
 • Travel Agency

  Organizer / Organizator

  Adriagate d.o.o.

  Turistička agencija, Velebitska 71, Split, Croatia

   ID CODE: HR-AB-22-060229413

  OIB: 64881159853

  Upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu, no. Tt-14/351-2 | MBS: 60229413 | MB: 2202611

  Poslovnica Biograd na Moru

  Telefon: +385 23 386 479

  E-mail:info@val-tours.hr

  Fax: +385 23 386 478

  Adresa:

  Val Tours
  Trg hrvatskih velikana 01
  23210 Biograd n/m
  Hrvatska

  Radno vrijeme: pon - pet 08:00 - 16:00

  Voditelj poslovnice: Nataša Opanović

  Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije
  Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr

  Sukladno članku 6. Točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da eventualno nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u prostorijama agencije ili isti poslati kako slijedi:
  putem pošte na adresu Val Tours, Trg hrvatskih velikana 01, 23210 Biograd n/m, Hrvatska
  putem telefaksa na broj +385 23 386478
  putem elektroničke pošte na adresu info@val-tours.hr
  Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam pisanim putem.
  Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.
  Direktiva (EU) 2015/2302

  Zakon o pružanju usluga u turizmu

  PureTravel Member